Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konta Użytkownika

Regulamin Konta użytkownika

w sklepie doekspresu.pl

(obowiązuje od 16.12.2020 r. )

 

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika (Konto) – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Program lojalnościowy - dostępny w Sklepie, prowadzony przez Usługodawcę, program lojalnościowy, uregulowany niniejszym regulaminem, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie rabatu w Sklepie.
 3. Punkty – punkty zbierane za wydane w Sklepie środki w ramach Programu lojalnościowego pozwalające na uzyskanie rabatu w Sklepie.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.doekspresu.pl.
 5. Usługodawca - Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. J. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000446686, NIP 7393858053, REGON 281464173, z siedzibą w Olsztynie (10-432), ul. Kołobrzeska 34a.
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

§ 2 Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika może zostać dokonane również za pomocą takich serwisów jak: Facebook, Google, PayPal, OpenID.
 3. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym.
 4. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie lub poprzez serwisy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 6. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: sklep@doekspresu.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Program lojalnościowy

 1. W momencie założenia Konta Użytkownik staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego i uzyskuje możliwość zbierania Punktów.
 2. Zbieranie Punktów, a także korzystanie z rabatu uzyskanego w ramach Programu lojalnościowego możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu w Sklepie.
 3. Za każdą wydaną w Sklepie jedną złotówkę Użytkownik otrzymuje jeden Punkt z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Przeliczeniu na Punkty podlegają wyłącznie środki pieniężne wydane przez Użytkownika na towary zakupione w Sklepie tj. przeliczeniu nie podlegają dodatkowe koszty związane z zamówieniem, w tym koszty dostawy.
 5. Punkty będą naliczane przez Usługodawcę po zrealizowaniu zamówienia.
 6. Po zebraniu przez Użytkownika odpowiedniej ilości Punktów Użytkownikowi będzie przysługiwać rabat jednorazowy. Użytkownik będzie mógł wykorzystać zebrane punkty na poczet zakupu towaru w Sklepie, w tym kosztów przesyłki za towar.
 7. Rabatu uzyskanego za Punkty nie można wykorzystać na zakup towarów będących w promocji lub w wyprzedaży.
 8. Rabat wynikający z ilości posiadanych Punktów będzie naliczany automatycznie tj. odejmowany od wartości zamówienia.
 9. Rabat będzie przysługiwać od zakupów następujących po zakupach, dzięki którym Użytkownik osiągnął odpowiedni próg rabatowy.
 10. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub refundacji.
 11. Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez Konto ze stanem swoich Punktów.
 12. Anulowaniu przez Usługodawcę podlegają Punkty naliczone za zakupy, za które Usługodawca zwrócił Użytkownikowi wpłacone za towar środki pieniężne (np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika) lub, za które Usługodawca nie otrzymał płatności.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika, w tym Programu lojalnościowego, należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@doekspresu.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@doekspresu.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

Regulamin Konta użytkownika

w sklepie doekspresu.pl

(obowiązuje od 15.10.2018 r. do 15.12.2020 r.)

 

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika (Konto) – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Program lojalnościowy - dostępny w Sklepie, prowadzony przez Usługodawcę, program lojalnościowy, uregulowany niniejszym regulaminem, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie rabatu w Sklepie.
 3. Punkty – punkty zbierane za wydane w Sklepie środki w ramach Programu lojalnościowego pozwalające na uzyskanie rabatu w Sklepie.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.doekspresu.pl.
 5. Usługodawca - Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. J. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000446686, NIP 7393858053, REGON 281464173, z siedzibą w Olsztynie (10-432), ul. Kołobrzeska 34a.
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

§ 2 Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika może zostać dokonane również za pomocą takich serwisów jak: Facebook, Google, PayPal, OpenID.
 3. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym.
 4. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie lub poprzez serwisy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 6. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: sklep@doekspresu.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Program lojalnościowy

 1. W momencie założenia Konta Użytkownik staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego i uzyskuje możliwość zbierania Punktów.
 2. Zbieranie Punktów, a także korzystanie z rabatu uzyskanego w ramach Programu lojalnościowego możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu w Sklepie.
 3. Za każdą wydaną w Sklepie jedną złotówkę Użytkownik otrzymuje jeden Punkt z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Przeliczeniu na Punkty podlegają wyłącznie środki pieniężne wydane przez Użytkownika na towary zakupione w Sklepie tj. przeliczeniu nie podlegają dodatkowe koszty związane z zamówieniem, w tym koszty dostawy.
 5. Punkty będą naliczane przez Usługodawcę po zrealizowaniu zamówienia.
 6. Po zebraniu przez Użytkownika odpowiedniej ilości Punktów Użytkownikowi będzie przysługiwać rabat jednorazowy lub stały albo, w zależności od wyboru Użytkownika. Użytkownik będzie mógł wykorzystać zebrane punkty na poczet zakupu towaru w Sklepie, w tym kosztów przesyłki za towar.
 7. Rabatu uzyskanego za Punkty nie można wykorzystać na zakup towarów będących w promocji lub w wyprzedaży.
 8. Rabat wynikający z ilości posiadanych Punktów będzie naliczany automatycznie tj. odejmowany od wartości zamówienia.
 9. Rabat będzie przysługiwać od zakupów następujących po zakupach, dzięki którym Użytkownik osiągnął odpowiedni próg rabatowy.
 10. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub refundacji.
 11. Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez Konto ze stanem swoich Punktów.
 12. Anulowaniu przez Usługodawcę podlegają Punkty naliczone za zakupy, za które Usługodawca zwrócił Użytkownikowi wpłacone za towar środki pieniężne (np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika) lub, za które Usługodawca nie otrzymał płatności.

Tabela nr 1

Próg Liczba punktów Rabat
I Co najmniej 250 1,5%
II Co najmniej 600 2,0%
III Co najmniej 1200 3,5%
IV Co najmniej 2500 5,0%

§ 4 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika, w tym Programu lojalnościowego, należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@doekspresu.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@doekspresu.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 1478 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-25
Gorąco polecam
2024-02-13
Dobra obsługa
pixelpixel