Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu

doekspresu.pl

(obowiązuje od 15.10.2018 r.)

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym regulaminem.
 3. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.doekspresu.pl.
 6. Sprzedawca - Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. J. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000446686, NIP 7393858053, REGON 281464173, z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn.
 7. Tax free – system Tax free umożliwiający Kupującemu będącemu podróżnym, spełniającemu warunki, o których mowa tutaj uzyskanie zwrotu podatku VAT od zakupionych w Sklepie towarów.
 8. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn.
 2. Adres e-mail: sklep@doekspresu.pl
 3. Numer telefonu: +48 89 675 00 20

§ 4 Składanie zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie oraz wskazać ilość zamawianego towaru.
 3. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia i adres e-mail).
 4. W przypadku dokonywania zakupu w ramach Tax free Sprzedawca zaleca aby w uwagach w formularzu zamówienia poinformować Sprzedawcę o konieczności wystawienia dokumentu Tax Free jednocześnie podając:
  1. numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Kupującego,
  2. nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość Kupującego,
  3. numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na który ma być dokonany zwrot podatku,
  4. numer SWIFT,
  5. nazwę i adres banku, w jakim jest prowadzony rachunek.
 1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 2. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 3. Informacja o przyjęciu Zamówienia zostanie wysłana przez Sprzedawcę do Kupującego w wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub podczas składania Zamówienia, w przypadku gdy Kupujący składa Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.
 4. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W zakresie niektórych metod dostawy, Kupujący będzie mógł wskazać dzień, w którym będzie miało nastąpić dostarczenie towaru o czym zostanie poinformowany przy składaniu Zamówienia
 6. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca posiada uprawnienia do sprzedaży towarów w ramach systemu Tax free pozwalającego na zwrot podatku VAT dla podróżnych („Tax free”) spełniających warunki skorzystania ze zwrotu. Szczegóły dotyczące Tax free, w tym zasady zwrotu podatku, znajdują się w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 3. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru, a także wskazane podczas składania Zamówienia: koszt dostarczenia towarów oraz opłata za płatność jeśli w danym przypadku mają zastosowanie.Po wybraniu przez Kupującego towaru, metody płatności oraz sposobu dostawy towaru Kupujący pozna całkowity koszt zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Idea Bank S.A. 18 1950 0001 2006 0432 2904 0003,
  2. przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem platformy płatniczej DotPay,
  3. za pobraniem tj. gotówką kurierowi podczas dostarczenia towaru do Kupującego,
  4. kartą płatniczą lub gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że na dokumencie sprzedaży wskazano dłuższy termin płatności, lub w momencie dostarczenia/odebrania przesyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem/odbioru osobistego.
 2. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Faktura zostanie przekazana Kupującemu na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia w Sklepie. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 3. Za wyjątkiem sprzedaży w systemie Tax free oraz płatności gotówką dokonywanej przez Kupującego w momencie odbioru osobistego Sprzedawca nie wystawia paragonów w oparciu o zwolnienie z tego obowiązku wynikające z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§ 7 Realizacja przyjętego zamówienia

 1. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka zwykła lub pobraniowa),
  2. do Paczkomatów InPost.
 1. O możliwości dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli taka będzie, Sprzedawca poinformuje Kupującego na odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące metod dostawy, w tym wykaz Paczkomatów, znajdują się w Sklepie.
 3. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.
 4. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie towaru przez Sprzedawcę wskazany w opisie produktu w Sklepie oraz czas potrzebny na dostarczenia towaru.
 5. Zamówienia zamówione, a w przypadku zamówień, dla których Kupujący wybrał płatność z góry zamówione i opłacone do godziny 13 w Dzień roboczy nadawane są tego samego dnia, a w przypadku spełnienia wskazanych kryteriów po godzinie 13 - następnego Dnia roboczego.
 6. Dostarczenie towaru do Kupującego następuje w przypadku:
  1. firm kurierskich - na drugi Dzień roboczy od dnia nadania paczki;
  2. dostawy do paczkomatów InPost – od następnego Dnia roboczego do 3 Dni roboczych od nadania paczki.
 1. Szczegóły dotyczące dostaw znajdują się w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 6.
 3. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty - termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 5. W zależności od wartości zamówienia, do dostarczonego towaru dołączone mogą zostać produkty gratisowe.
 6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 6. Konsument może zdecydować się na zwrot środków na „saldo klienta” w Sklepie, funkcjonujące w ramach Konta użytkownika w Sklepie. W przypadku wybrania tej opcji przez Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy do wysokości 15,00 zł. Środki zwrócone Konsumentowi na ,,saldo klienta" w Sklepie Konsument będzie mógł wykorzystać w dowolnym czasie podczas przyszłych zakupów w Sklepie.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. J., ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
 10. Konsument może skorzystać z funkcji dostępnej w Koncie użytkownika, umożliwiającej stworzenie indywidualnego listu przewozowego w przypadku odsyłania przez Konsumenta towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej co może ułatwić odesłanie towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 8 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 1. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu. Sprzedawca zaleca żeby Kupujący skontaktował się z nim przed wysłaniem towaru - co nie jest obowiązkowe, ale może usprawnić proces reklamacji.
 4. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, data zakupu, numer produktu, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 5. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
  z rękojmią.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego nie będącego Konsumentem (Przedsiębiorcy) zostaje, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do wysokości ceny zapłaconej na podstawie umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ale nie wyższej niż 1000 zł z tytułu wszystkich umów sprzedaży z danym Przedsiębiorcą. Ponadto w stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania mu rzeczy.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 9. Postanowienie paragrafu 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta efektu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. J., ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, sklep@doekspresu.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 1264 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-01-21
Szybka realizacja, zgodnie z zamówieniem. Dobry kontakt ze sklepem.
2023-01-13
realizacja zamówienia bardzo szybka , ceny konkurencyjne - polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel